AT28C64-15PC AT28C64B DIP28 IC EEPROM 64KBIT 150NS

Giá: 14.500 VNĐ

Tên hàng:  AT28C64-15PC AT28C64B DIP28 IC EEPROM 64KBIT 150NS;

Mã: AT28C64-15PC;

Kiểu chân: cắm DỊP-28;

Thương hiệu: ATMEL;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vậy từ máy máy;

Phân nhóm: IC ROM-RAM;

Mã kho: AT28C64-15PC_720

Tên hàng:  AT28C64-15PC AT28C64B DIP28 IC EEPROM 64KBIT 150NS;  Mã: AT28C64-15PC;  Kiểu chân: cắm DỊP-28;  Thương hiệu: ATMEL;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vậy từ máy máy;  Phân nhóm: IC ROM-RAM;  Mã kho: AT28C64-15PC_720

Tên hàng: AT28C64-15PC AT28C64B DIP28 IC EEPROM 64KBIT 150NS;
Mã: AT28C64-15PC;
Kiểu chân: cắm DỊP-28;
Thương hiệu: ATMEL;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vậy từ máy máy;
Phân nhóm: IC ROM-RAM;
Mã kho: AT28C64-15PC_720

Tags: , , , , ,