BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB;

Mã: BF494;

Kiểu chân: cắm 3 chân TO-92;

Phân nhóm: NPN transistor

 

Tên hàng: BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB;  Mã: BF494;  Kiểu chân: cắm 3 chân TO-92;  Phân nhóm: NPN transistor

Tên hàng: BF494 F494 TO92 NPN Transistor RF 0.03A 20V CEB;
Mã: BF494;
Kiểu chân: cắm 3 chân TO-92;
Phân nhóm: NPN transistor

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG