BTA26800B BTA26-800B BTA26800 TOP3 TRIAC 26A 800V

Giá: 12.500 VNĐ

Tên hàng: BTA26800B BTA26-800B BTA26800 TOP3 TRIAC 26A 800V;

Mã: BTA26-800B;

Kiểu chân: cắm TOP3;

Thương hiệu: ST;

Hàng tương đương: BTA26-600A, BTA26-600B, BTA26-600C; BTA26-600E, BTA26-700A, BTA26-700B, BTA26-700C; BTA26-700E, BTA26-800A, BTA26-800B, BTA26-800C; BTA26-800E, BTA26-1200A, BTA26-1200B, BTA26-1200C; BTA26-1200E;

Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA26800B BTA26-800B BTA26800 TOP3 TRIAC 26A 800V;  Mã: BTA26-800B;  Kiểu chân: cắm TOP3;  Thương hiệu: ST;  Hàng tương đương: BTA26-600A, BTA26-600B, BTA26-600C; BTA26-600E, BTA26-700A, BTA26-700B, BTA26-700C; BTA26-700E, BTA26-800A, BTA26-800B, BTA26-800C; BTA26-800E, BTA26-1200A, BTA26-1200B, BTA26-1200C; BTA26-1200E;  Phân nhóm: TRIAC

Tên hàng: BTA26800B BTA26-800B BTA26800 TOP3 TRIAC 26A 800V;
Mã: BTA26-800B;
Kiểu chân: cắm TOP3;
Thương hiệu: ST;
Hàng tương đương: BTA26-600A, BTA26-600B, BTA26-600C; BTA26-600E, BTA26-700A, BTA26-700B, BTA26-700C; BTA26-700E, BTA26-800A, BTA26-800B, BTA26-800C; BTA26-800E, BTA26-1200A, BTA26-1200B, BTA26-1200C; BTA26-1200E;
Phân nhóm: TRIAC

Tags: , ,