Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm;

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm;

Mã: CAPP-10uF35V

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm;  Mã: CAPP-10uF35V

Tên hàng: Tụ hóa 10uF 35V 10uF 5x11mm;
Mã: CAPP-10uF35V

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG