CD2399 PT2399 Echo Processer IC

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: CD2399 PT2399 Echo Processer IC;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: PTC;

Dùng cho: Vật tư ampli

 

Tên hàng: CD2399 PT2399 Echo Processer IC;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Hãng sx: PTC;  Dùng cho: Vật tư ampli

Tên hàng: CD2399 PT2399 Echo Processer IC;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Hãng sx: PTC;
Dùng cho: Vật tư ampli

Tags: , , , ,