DG441DY IC chuyển kênh tương tự

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: DG441DY IC chuyển kênh tương tự;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Mã: DG441DY

Tên hàng: DG441DY IC chuyển kênh tương tự; Kiểu chân: dán SOP-16; Mã: DG441DY

Tên hàng: DG441DY IC chuyển kênh tương tự;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Mã: DG441DY

Tags: , ,