ER2006CT TO-220 Diode kép 20A 600V

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng; ER2006CT TO-220 Diode kép 20A 600V;

Mã: ER2006CT;

Hàng tương đương: ER2004CT

Tên hàng; ER2006CT TO-220 Diode kép 20A 600V;  Mã: ER2006CT;  Hàng tương đương: ER2004CT

Tên hàng; ER2006CT TO-220 Diode kép 20A 600V;
Mã: ER2006CT;
Hàng tương đương: ER2004CT

Tags: , ,