Diode kép

Tên hàng; ER2006CT TO-220 Diode kép 20A 600V; Mã: ER2006CT; Hàng tương đương: ER2004CT

ER2006CT TO-220 Diode kép 20A 600V

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng; ER2006CT TO-220 Diode kép 20A 600V;

Mã: ER2006CT;

Hàng tương đương: ER2004CT

Tên hàng: MBRF20200CT TO220 Diode kép 20A 200V; Mã: MBRF20200CT; Hãng sx: ON; Kiểu chân: cắm TO-220;

MBRF20200CT TO220 Diode kép 20A 200V

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: MBRF20200CT TO220 Diode kép 20A 200V;

Mã: MBRF20200CT;

Hãng sx: ON;

Kiểu chân: cắm TO-220;

LÊN ĐẦU TRANG