5515 FA5515 IC nguồn

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng;5515 FA5515 IC nguồn;

Mã hàng: FA5515N;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hàng tương đương: FA5510P FA5510N FA5511 FA5511N FA5514P FA5514N FA5515 FA5515N 5510 5510 5511 5511 5514 5514 5515 5515

Tên hàng;5515 FA5515 IC nguồn;  Mã hàng: FA5515N;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hàng tương đương: FA5510P FA5510N FA5511 FA5511N FA5514P FA5514N FA5515 FA5515N 5510 5510 5511 5511 5514 5514 5515 5515

Tên hàng;5515 FA5515 IC nguồn;
Mã hàng: FA5515N;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hàng tương đương: FA5510P FA5510N FA5511 FA5511N FA5514P FA5514N FA5515 FA5515N 5510 5510 5511 5511 5514 5514 5515 5515

Tags: , ,