FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V (TM)

Giá: 13.500 VNĐ

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V (TM);

Mã: FGA25N120ANTD_OLD;

Kiểu chân: TO-3P;

Hãng SX: Fairchild;

Xuất xứ: tháo máy;

Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần;

Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V (TM);  Mã: FGA25N120ANTD_OLD;  Kiểu chân: TO-3P;  Hãng SX: Fairchild;  Xuất xứ: tháo máy;  Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần;  Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver

Tên hàng: FGA25N120ANTD TO3P IGBT 25A 1200V (TM);
Mã: FGA25N120ANTD_OLD;
Kiểu chân: TO-3P;
Hãng SX: Fairchild;
Xuất xứ: tháo máy;
Dùng cho: Vật tư bếp từ; vật tư biến tần;
Hàng tương đương: FGA25N120 ANTD IGBT 25A/1200V, 25N120, FGA25N120ANTD, K25N120, SGW25N120, sò bếp từ, công suất bếp từ, linh kiện bếp từ, IGBT bếp từ, tran bếp từ, IGBT biến tần, công suất biến tần, IGBT servo driver

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG