FGPF4633 4633 TO220 IGBT 70A 330V

Giá: Liên hệ

Tên hàng:  FGPF4633 4633 TO220 IGBT 70A 330V;

Mã: FGPF4633;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Faichild;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư màn hình;

Phân nhóm: IGBT

Tên hàng:  FGPF4633 4633 TO220 IGBT 70A 330V;  Mã: FGPF4633;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: Faichild;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư màn hình;  Phân nhóm: IGBT

Tên hàng: FGPF4633 4633 TO220 IGBT 70A 330V;
Mã: FGPF4633;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: Faichild;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư màn hình;
Phân nhóm: IGBT

Tags: , , ,