FR120N N Mosfet 9.4A 100V GDS

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: FR120N N Mosfet 9.4A 100V GDS

Kiểu chân: dán TO252

Tên hàng: FR120N N Mosfet 9.4A 100V GDS  Kiểu chân: dán TO252

Tên hàng: FR120N N Mosfet 9.4A 100V GDS
Kiểu chân: dán TO252

Tags: , ,