FSD200 IC Nguồn

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: FSD200 IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tên hàng: FSD200 IC Nguồn;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tên hàng: FSD200 IC Nguồn;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Dùng cho: Vật tư bếp tử;

Tags: , ,