DIP-7

Tên hàng: TOP234GN TOP234G IC Nguồn SWITCHING 40W; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: Power; Mã: TOP234GN; Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

TOP234GN TOP234G IC Nguồn SWITCHING 40W

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: TOP234GN TOP234G IC Nguồn SWITCHING 40W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: Power;

Mã: TOP234GN;

Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

Tên hàng: TOP233P TOP233PN IC Nguồn SWITCHING 20W; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: Power; Mã: TOP233PN; Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

TOP233P TOP233PN IC Nguồn SWITCHING 20W

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: TOP233P TOP233PN IC Nguồn SWITCHING 20W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: Power;

Mã: TOP233PN;

Tag: TOP232P, TOP232G, TOP232Y, TOP233P, TOP233G, TOP233Y, TOP234P, TOP234G, TOP234Y

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn Switching 16W; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: POWER; Mã: TNY278PN

TNY278PN TNY278P IC Nguồn Switching 16W

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: TNY278PN TNY278P IC Nguồn Switching 16W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã: TNY278PN

Tên hàng: TNY268PN TNY268P IC Nguồn Switching 16W; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: POWER; Mã: TNY268PN; Tag: TNY263P, TNY263PN, TNY264P, TNY264PN, TNY265P, TNY265PN, TNY266P, TNY266PN, TNY267P, TNY267PN, TNY268P, TNY268PN

TNY268PN TNY268P IC Nguồn Switching 16W

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: TNY268PN TNY268P IC Nguồn Switching 16W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã: TNY268PN;

Tag: TNY263P, TNY263PN, TNY264P, TNY264PN, TNY265P, TNY265PN, TNY266P, TNY266PN, TNY267P, TNY267PN, TNY268P, TNY268PN

Tên hàng: TNY266PN TNY266P IC Nguồn Switching 10W; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: POWER; Mã: TNY266PN

TNY266PN TNY266P IC Nguồn Switching 10W

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: TNY266PN TNY266P IC Nguồn Switching 10W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã: TNY266PN

Tên hàng: IC nguồnTNY280PN TNY280P IC Nguồn Switching 20W; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: POWER; Mã: TNY280PN

TNY280PN TNY280P IC Nguồn Switching 20W

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: IC nguồnTNY280PN TNY280P IC Nguồn Switching 20W;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã: TNY280PN

Tên hàng: TNY264P TNY264PN IC Nguồn switching; Kiểu chân: cắm DIP-7; Hãng sx: POWER; Mã: TNY264PN

TNY264P TNY264PN IC Nguồn switching

Giá: 5.500 VNĐ

Tên hàng: TNY264P TNY264PN IC Nguồn switching;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Hãng sx: POWER;

Mã: TNY264PN

Tên hàng: 3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn; Mã: 3AR2280JZ; Kiểu chân: cắm DIP-7; Thương hiệu: inifineon; Xuất xứ: chính hãng; dùng cho: vật tư bếp từ; Hàng tương đương: ICE3AR2280JZ 3AR2280JZ-1 3AR2280JZ-2; Mã kho: 3AR2280JZ_100

3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: 3AR2280JZ ICE3AR2280JZ IC nguồn;

Mã: 3AR2280JZ;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Thương hiệu: inifineon;

Xuất xứ: chính hãng;

dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: ICE3AR2280JZ 3AR2280JZ-1 3AR2280JZ-2;

Mã kho: 3AR2280JZ_100

Tên hàng: FSD200 IC Nguồn; Kiểu chân: cắm DIP-7; Dùng cho: Vật tư bếp tử;

FSD200 IC Nguồn

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: FSD200 IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Dùng cho: Vật tư bếp tử;

R39MF5 PR39MF51NIPF PR39MF5S1 PR39MF51S Photo-Triac; Kiểu chân: cắm DIP-7

R39MF5 PR39MF51NIPF PR39MF5S1 PR39MF51S Photo-Triac, T(rms)≤0.9A, Cost effective Non-Zero Cross type DIP 8pin Triac output SSR

Giá: 8.500 VNĐ

R39MF5 PR39MF51NIPF PR39MF5S1 PR39MF51S Photo-Triac; Kiểu chân: cắm DIP-7

LÊN ĐẦU TRANG