GT30F131 30F131 TO263 IGBT 200A 360V

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: GT30F131 30F131 TO263 IGBT 200A 360V;

Mã: GT30F131;

Kiểu chân: TO-263;

Thương hiệu: Faichild;

Dùng cho: Vật tư màn hình;

Phân nhóm: IGBT

Tên hàng: GT30F131 30F131 TO263 IGBT 200A 360V;  Mã: GT30F131;  Kiểu chân: TO-263;  Thương hiệu: Faichild;  Dùng cho: Vật tư màn hình;  Phân nhóm: IGBT

Tên hàng: GT30F131 30F131 TO263 IGBT 200A 360V;
Mã: GT30F131;
Kiểu chân: TO-263;
Thương hiệu: Faichild;
Dùng cho: Vật tư màn hình;
Phân nhóm: IGBT

Tags: , , ,