GT50J325 TO-3PL IGBT 50A 600V

Giá: 89.500 VNĐ

Tên hàng: GT50J325 TO-3PL IGBT 50A 600V;

Mã: GT50J325;

Kiểu chân: cắm TO-3PL;

Hãng sx: TOSHIBA;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tên hàng: GT50J325 TO-3PL IGBT 50A 600V;  Mã: GT50J325;  Kiểu chân: cắm TO-3PL;  Hãng sx: TOSHIBA;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tên hàng: GT50J325 TO-3PL IGBT 50A 600V;
Mã: GT50J325;
Kiểu chân: cắm TO-3PL;
Hãng sx: TOSHIBA;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: Vật tư biến tần;

Tags: , , , ,