Box header đực 11×1 loại 2.54, chân thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Box header đực 11×1 loại 2.54, chân thẳng;

Mã: H11x1BH-MS;

Hàng tương đương: XH2.54-11P

Tên hàng: Box header đực 11x1 loại 2.54, chân thẳng;  Mã: H11x1BH-MS;  Hàng tương đương: XH2.54-11P

Tên hàng: Box header đực 11×1 loại 2.54, chân thẳng;
Mã: H11x1BH-MS;
Hàng tương đương: XH2.54-11P

Tags: