H20R1203 TO3P IGBT 20A 1200V

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: H20R1203 TO3P IGBT 20A 1200V;

Mã: H20R1203;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sản xuất: Infineon;

Hàng tương đương: H20R120 H20R1202 H20R1203 H20T120;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Mã kho: H20R1203_100

Tên hàng: H20R1203 TO3P IGBT 20A 1200V;  Mã: H20R1203;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Hãng sản xuất: Infineon;  Hàng tương đương: H20R120 H20R1202 H20R1203 H20T120;  Dùng cho: vật tư bếp từ;  Mã kho: H20R1203_100

Tên hàng: H20R1203 TO3P IGBT 20A 1200V;
Mã: H20R1203;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Hãng sản xuất: Infineon;
Hàng tương đương: H20R120 H20R1202 H20R1203 H20T120;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Mã kho: H20R1203_100

Tags: , , ,