H30R1202 TO3P IGBT 30A 1600V (TM)

Giá: 19.000 VNĐ

Tên hàng: H30R1202 TO3P IGBT 30A 1600V (TM);

Mã: H30R1202_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Hãng sản xuất: Infineon;

Hàng tương đương: H30R1602 H30R120 H30R1202;

Dùng cho: vật tư bếp từ

Tên hàng: H30R1202 TO3P IGBT 30A 1600V (TM);  Mã: H30R1202_OLD;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Hãng sản xuất: Infineon;  Hàng tương đương: H30R1602 H30R120 H30R1202;  Dùng cho: vật tư bếp từ

Tên hàng: H30R1202 TO3P IGBT 30A 1600V (TM);
Mã: H30R1202_OLD;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Hãng sản xuất: Infineon;
Hàng tương đương: H30R1602 H30R120 H30R1202;
Dùng cho: vật tư bếp từ

Tags: , , ,