Box header đực 3×1 loại 2.54, chân thẳng

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: Box header đực 3×1 loại 2.54, chân thẳng;

Mã: H3x1BH-MS;

Hàng tương đương: XH2.54-3P

Tên hàng: Box header đực 3x1 loại 2.54, chân thẳng;  Mã: H3x1BH-MS;  Hàng tương đương: XH2.54-3P

Tên hàng: Box header đực 3×1 loại 2.54, chân thẳng;
Mã: H3x1BH-MS;
Hàng tương đương: XH2.54-3P

Tags: