Box header đực 6×1 loại 2.54, chân thẳng

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: Box header đực 6×1 loại 2.54, chân thẳng;

Mã: H6x1BH-MS;

Hàng tương đương: XH2.54-6P

Tên hàng: Box header đực 6x1 loại 2.54, chân thẳng;  Mã: H6x1BH-MS;  Hàng tương đương: XH2.54-6P

Tên hàng: Box header đực 6×1 loại 2.54, chân thẳng;
Mã: H6x1BH-MS;
Hàng tương đương: XH2.54-6P

Tags: