Box header đực 7×1 loại 2.54, chân thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Box header đực 7×1 loại 2.54, chân thẳng;

Mã: H7x1BH-MS;

Hàng tương đương: XH2.54-7P

Tên hàng: Box header đực 7x1 loại 2.54, chân thẳng;  Mã: H7x1BH-MS;  Hàng tương đương: XH2.54-7P

Tên hàng: Box header đực 7×1 loại 2.54, chân thẳng;
Mã: H7x1BH-MS;
Hàng tương đương: XH2.54-7P

Tags: