Box header đực 9×1 loại 2.54, chân thẳng

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Box header đực 9×1 loại 2.54, chân thẳng;

Mã: H9x1BH-MS;

Hàng tương đương: XH2.54-9P

Tên hàng: Box header đực 9x1 loại 2.54, chân thẳng;  Mã: H9x1BH-MS;  Hàng tương đương: XH2.54-9P

Tên hàng: Box header đực 9×1 loại 2.54, chân thẳng;
Mã: H9x1BH-MS;
Hàng tương đương: XH2.54-9P

Tags: