HA17358B LM358 IT Thuật toán

Giá: 3,500 VNĐ

Tên: HA17358B LM358 IT Thuật toán;

Mã: HA17358B

Kiểu chân: cắm DIP-8

HA17358B

 

 

Tags: