HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số

Giá: 6.500 VNĐ

Tên hàng: HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số;

Mã hàng: SN74HC595PWR;

Kiểu chân: dán TSSOP16

Tên hàng: HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số;  Mã hàng: SN74HC595PWR;  Kiểu chân: dán TSSOP16

Tên hàng: HC595 74HC595PW SN74HC595PWR IC số;
Mã hàng: SN74HC595PWR;
Kiểu chân: dán TSSOP16

Tags: , ,