ICE3BR0665J DIP8 IC nguồn

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: ICE3BR0665J DIP8 IC nguồn;

Mã: ICE3BR0665J;

Hang sx: Inifineon;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Dùng cho: Vật tư TIVI

Tên hàng: ICE3BR0665J DIP8 IC nguồn;  Mã: ICE3BR0665J;  Hang sx: Inifineon;  Kiểu chân: cắm DIP-8;  Dùng cho: Vật tư TIVI

Tên hàng: ICE3BR0665J DIP8 IC nguồn;
Mã: ICE3BR0665J;
Hang sx: Inifineon;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Dùng cho: Vật tư TIVI

Tags: , ,