IRFP150N IRFP150M IRFP150 TO-247 N MOSFET 42A 100V (TM)

Giá: 13.000 VNĐ

Tên hàng: IRFP150N ,IRFP150M ,IRFP150 TO-247 N MOSFET 42A 100V (TM);

Mã: IRFP150N_OLD;

Kiểu chân: TO-247;

Thương hiệu: IR;

Xuất xứ: Tháo máy;

Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: IRFP150N ,IRFP150M ,IRFP150 TO-247 N MOSFET 42A 100V (TM);  Mã: IRFP150N_OLD;  Kiểu chân: TO-247;  Thương hiệu: IR;  Xuất xứ: Tháo máy;  Phân nhóm: N MOSFET

Tên hàng: IRFP150N ,IRFP150M ,IRFP150 TO-247 N MOSFET 42A 100V (TM);
Mã: IRFP150N_OLD;
Kiểu chân: TO-247;
Thương hiệu: IR;
Xuất xứ: Tháo máy;
Phân nhóm: N MOSFET

Tags: , , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG