K2611 2SK2611 N MOSFET 9A 900V (TM)

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: K2611 2SK2611 N MOSFET 9A 900V (TM);

Mã: 2SK2611_OLD

Kiểu chân: cắm TO-3P

Hãng sx: TOSHIBA

Xuất xứ: Tháo máy (chân cắt ngắn)

Tên hàng: K2611 2SK2611 N MOSFET 9A 900V (TM); Mã: 2SK2611_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P, TO-247; Hãng sx: TOSHIBA;

Tên hàng: K2611 2SK2611 N MOSFET 9A 900V (TM)
Mã: 2SK2611_OLD
Kiểu chân: cắm TO-3P
Hãng sx: TOSHIBA

Tags: , , , ,