2SK2611_OLD

Tên hàng: 2SK2611 K2611 TO3P N MOSFET 9A 900V (TM); Mã: 2SK2611_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P; Thương hiệu: TOSHIBA; Xuất xứ: tháo máy; Mã kho: 2SK2611_OLD_fdz

2SK2611 K2611 TO3P N MOSFET 9A 900V (TM)

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: 2SK2611 K2611 TO3P N MOSFET 9A 900V (TM);

Mã: 2SK2611_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: tháo máy;

Mã kho: 2SK2611_OLD_fdz

Tên hàng: K2611 2SK2611 N MOSFET 9A 900V (TM); Mã: 2SK2611_OLD; Kiểu chân: cắm TO-3P, TO-247; Hãng sx: TOSHIBA;

K2611 2SK2611 N MOSFET 9A 900V (TM)

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: K2611 2SK2611 N MOSFET 9A 900V (TM);

Mã: 2SK2611_OLD;

Kiểu chân: cắm TO-3P, TO-247;

Hãng sx: TOSHIBA;

LÊN ĐẦU TRANG