KA7552 IC nguồn

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: KA7552 IC nguồn;

kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã hàng: KA7552;

Dùng cho: vật tư máy in;

Tên hàng: KA7552 IC nguồn;  kiểu chân: cắm DIP-8;  Mã hàng: KA7552;  Dùng cho: vật tư máy in;

Tên hàng: KA7552 IC nguồn;
kiểu chân: cắm DIP-8;
Mã hàng: KA7552;
Dùng cho: vật tư máy in;

Tags: , ,