L324 LM324PWR IC thuật toán

Giá: 4.500 VNĐ

Tên hàng: L324 LM324PWR IC thuật toán;

Kiểu chân: dán TSSOP-14;

Hãng sx: TI;

Tên hàng: L324 LM324PWR IC thuật toán;  Kiểu chân: dán TSSOP-14;  Hãng sx: TI;

Tên hàng: L324 LM324PWR IC thuật toán;
Kiểu chân: dán TSSOP-14;
Hãng sx: TI;

Tags: , , ,