LD7575BGS LD7575PS LD7575 SOP8 IC nguồn PWM Low-dropout regulators, low noise, 150 mA

Giá: 5.000 VNĐ

Tên hàng: LD7575BGS LD7575PS LD7575 SOP8 IC nguồn PWM Low-dropout regulators, low noise, 150 mA;

Mã: LD7575PS;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Dùng cho: Linh kiện màn hình;

Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: LD7575BGS LD7575PS LD7575 SOP8 IC nguồn PWM Low-dropout regulators, low noise, 150 mA;  Mã: LD7575PS;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Dùng cho: Linh kiện màn hình;  Phân nhóm: IC nguồn

Tên hàng: LD7575BGS LD7575PS LD7575 SOP8 IC nguồn PWM Low-dropout regulators, low noise, 150 mA;
Mã: LD7575PS;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Dùng cho: Linh kiện màn hình;
Phân nhóm: IC nguồn

Tags: ,