LS06 74LS06 SN74LS06DR SOP-14 IC số

Giá: 20.000 VNĐ

Tên hàng: LS06 74LS06 SN74LS06DR SOP-14 IC số;

Mã: LS06;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Hãng sx: TI;

Tên hàng: LS06 74LS06 SN74LS06DR SOP-14 IC số;  Mã: LS06;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Hãng sx: TI; Tên hàng: LS06 74LS06 SN74LS06DR SOP-14 IC số;  Mã: LS06;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Hãng sx: TI;

Tên hàng: LS06 74LS06 SN74LS06DR SOP-14 IC số;
Mã: LS06;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Hãng sx: TI;

Tags: , , ,