M38039FFFP

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: M38039FFFP

Kiểu chân: QFP;

Hãng sx: RENESAS;

Tên hàng: M38039FFFP  Kiểu chân: QFP;  Hãng sx: RENESAS;

Tên hàng: M38039FFFP
Kiểu chân: QFP;
Hãng sx: RENESAS;

Tags: , ,