MAC97A6 Triac 1A 400V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: MAC97A6 Triac 1A 400V;

Kiểu chân: TO-92;

Mã: MAC97A6

Tên hàng: MAC97A6 Triac 1A 400V;  Kiểu chân: TO-92;  Mã: MAC97A6

Tên hàng: MAC97A6 Triac 1A 400V;
Kiểu chân: TO-92;
Mã: MAC97A6

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG