MAX3232CSE MAX3232ESE MAX3232 SOP16 3.9mm IC giao tiếp RS232

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: MAX3232CSE ,MAX3232ESE, MAX3232 ,SOP16 3.9mm IC giao tiếp RS232;

Mã: MAX3232ESE;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: SIPPEX;

Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

Tên hàng: MAX3232CSE ,MAX3232ESE, MAX3232 ,SOP16 3.9mm IC giao tiếp RS232;  Mã: MAX3232ESE;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Thương hiệu: SIPPEX;  Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

Tên hàng: MAX3232CSE ,MAX3232ESE, MAX3232 ,SOP16 3.9mm IC giao tiếp RS232;
Mã: MAX3232ESE;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Thương hiệu: SIPPEX;
Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG