MAX3232

Tên hàng: MAX3232CSE ,MAX3232ESE, MAX3232 ,SOP16 3.9mm IC giao tiếp RS232; Mã: MAX3232ESE; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: SIPPEX; Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

MAX3232CSE MAX3232ESE MAX3232 SOP16 3.9mm IC giao tiếp RS232

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: MAX3232CSE ,MAX3232ESE, MAX3232 ,SOP16 3.9mm IC giao tiếp RS232;

Mã: MAX3232ESE;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: SIPPEX;

Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

Tên hàng: SP3232EEN MAX3232 SOP16 IC giao tiếp 232; Mã: SP3232EEN; Kiểu chân: dán SOP-16; Thương hiệu: SIPPEX; Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

SP3232EEN MAX3232 SOP16 IC giao tiếp 232

Giá: 8.000 VNĐ

Tên hàng: SP3232EEN MAX3232 SOP16 IC giao tiếp 232;

Mã: SP3232EEN;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Thương hiệu: SIPPEX;

Phân nhóm: IC giao tiếp->RS232

LÊN ĐẦU TRANG