MC74HC595AN 74HC595N SN74HC595N 74HC595 DIP16 IC số REGISTER/LATCH 8BIT

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: MC74HC595AN 74HC595N SN74HC595N 74HC595 DIP16 IC số REGISTER/LATCH 8BIT;

Mã: MC74HC595AN;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: MC74HC595AN 74HC595N SN74HC595N 74HC595 DIP16 IC số REGISTER/LATCH 8BIT;  Mã: MC74HC595AN;  Kiểu chân: cắm DIP-16;  Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: MC74HC595AN 74HC595N SN74HC595N 74HC595 DIP16 IC số REGISTER/LATCH 8BIT;
Mã: MC74HC595AN;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Phân nhóm: IC số;

Tags: , ,