MIC4426YM Dual 1.5A-Peak Low-Side MOSFET Driver

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: MIC4427YM SOP8 IC DRIVER Dual 1.5A-Peak Low-Side MOSFET Driver;

Mã: MIC4427YM;

Kiểu chân: 8 chân dán SOP-8;

Thương hiệu: MICREL;

Dùng cho: Vật Tư biến tần;

Hàng tương đương: IR4426 IR4427 IR4428 MIC4426BM MIC4426YM MIC4426CM MIC4426ZM MIC4426BMM MIC4426YMM MIC4426BN MIC4426YN MIC4426CN MIC4426ZN MIC4427BM MIC4427YM MIC4427CM MIC4427ZM MIC4427BMM MIC4427YMM MIC4427BN MIC4427YN MIC4427CN MIC4427ZN MIC4428BM MIC4428YM MIC442

Tên hàng: MIC4426YM Dual 1.5A-Peak Low-Side MOSFET Driver; Kiểu chân: dán SOP-8; Hãng sx: MICREL; Mã hàng: MIC4427YM; Dùng cho: Vật Tư biến tần; Hàng tương đương: MIC4426BM MIC4426YM MIC4426CM MIC4426ZM MIC4426BMM MIC4426YMM MIC4426BN MIC4426YN MIC4426CN MIC4426ZN MIC4427BM MIC4427YM MIC4427CM MIC4427ZM MIC4427BMM MIC4427YMM MIC4427BN MIC4427YN MIC4427CN MIC4427ZN MIC4428BM MIC4428YM MIC442

Tên hàng: MIC4426YM Dual 1.5A-Peak Low-Side MOSFET Driver;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hãng sx: MICREL;
Mã hàng: MIC4427YM;
Dùng cho: Vật Tư biến tần;
Hàng tương đương: MIC4426BM MIC4426YM MIC4426CM MIC4426ZM MIC4426BMM MIC4426YMM MIC4426BN MIC4426YN MIC4426CN MIC4426ZN MIC4427BM MIC4427YM MIC4427CM MIC4427ZM MIC4427BMM MIC4427YMM MIC4427BN MIC4427YN MIC4427CN MIC4427ZN MIC4428BM MIC4428YM MIC442

Tags: , , ,