MIP9E01 IC Nguồn

Giá: 14.000 VNĐ

Tên hàng: MIP9E01 IC Nguồn;

Kiểu chân: cắm SDIP10-A1;

Mã: MIP9E01;

Dùng cho: vật tư máy giặt;

Tag: MIP9E01, MIP9E02

Tên hàng: MIP9E01 IC Nguồn;  Kiểu chân: cắm SDIP10-A1;  Mã: MIP9E01;  Dùng cho: vật tư máy giặt;  Tag: MIP9E01, MIP9E02

Tên hàng: MIP9E01 IC Nguồn;
Kiểu chân: cắm SDIP10-A1;
Mã: MIP9E01;
Dùng cho: vật tư máy giặt;
Tag: MIP9E01, MIP9E02

Tags: