MOC3081 Photo-TRIAC 800V

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: MOC3081 Photo-TRIAC 800V;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Hãng sx: FAIRCHILD;

Mã: MOC3081_DIP-6

Tên hàng: MOC3081 Photo-TRIAC 800V;  Kiểu chân: cắm DIP-6;  Hãng sx: FAIRCHILD;  Mã: MOC3081_DIP-6

Tên hàng: MOC3081 Photo-TRIAC 800V;
Kiểu chân: cắm DIP-6;
Hãng sx: FAIRCHILD;
Mã: MOC3081_DIP-6

Tags: , , ,