MT3516W Diode cầu 35A 1600V

Giá: Liên Hệ

Tên hàng: MT3516W Diode cầu 35A 1600V;

Mã: MT3516W;

Kiểu chân: cắm 5 chân thẳng;

Tên hàng: MT3516W Diode cầu 35A 1600V;  Mã: MT3516W;  Kiểu chân: cắm 5 chân thẳng;

Tên hàng: MT3516W Diode cầu 35A 1600V;
Mã: MT3516W;
Kiểu chân: cắm 5 chân thẳng;

Tags: , ,