OB2226SP DIP7 IC nguồn

Giá: 9,500 VNĐ

Tên hàng: OB2226SP DIP7 IC nguồn;

Mã: OB2226SP;

Kiểu chân: cắm DIP-7;

Dùng cho: vật tư bếp từ;

Hàng tương đương: 0B2226SP OB2226S

Tên hàng: OB2226SP DIP7 IC nguồn;  Mã: OB2226SP;  Kiểu chân: cắm DIP-7;  Dùng cho: vật tư bếp từ;  Hàng tương đương: 0B2226SP OB2226S

Tên hàng: OB2226SP DIP7 IC nguồn;
Mã: OB2226SP;
Kiểu chân: cắm DIP-7;
Dùng cho: vật tư bếp từ;
Hàng tương đương: 0B2226SP OB2226S

Tags: , , , ,