PCF8563 PCF8563T 8563T SOP8 IC thời gian thực Real-time clock/calendar

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: PCF8563 PCF8563T 8563T SOP8 IC thời gian thực Real-time clock/calendar;

Mã: 8563T;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: IC Timer

Tên hàng: PCF8563 PCF8563T 8563T SOP8 IC thời gian thực Real-time clock/calendar;  Mã: 8563T;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Thương hiệu: NXP;  Phân nhóm: IC Timer

Tên hàng: PCF8563 PCF8563T 8563T SOP8 IC thời gian thực Real-time clock/calendar;
Mã: 8563T;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Thương hiệu: NXP;
Phân nhóm: IC Timer

Tags: , , ,