PS2805-4 Photocouplers opto cách ly quang

Giá: 10,000 VNĐ

Tên: PS2805-4 Photocouplers opto cách ly quang;

Mã: PS2805-4

Kiều chân: SOP-16;

Hãng SX: NEC;

Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

PS2805-4

 

Tags: