PS2805-4 SOP16 3.9mm Photocouplers opto cách ly quang

Giá: 10.500 VNĐ

Tên hàng: PS2805-4 SOP16 3.9mm Photocouplers opto cách ly quang;

Mã: PS2805-4;

Kiều chân: SOP-16 3.9mm;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

Tên hàng: PS2805-4 SOP16 3.9mm Photocouplers opto cách ly quang;  Mã: PS2805-4;  Kiều chân: SOP-16 3.9mm;  Thương hiệu: NEC;  Xuất xứ: chính hãng;  Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

Tên hàng: PS2805-4 SOP16 3.9mm Photocouplers opto cách ly quang;
Mã: PS2805-4;
Kiều chân: SOP-16 3.9mm;
Thương hiệu: NEC;
Xuất xứ: chính hãng;
Tag: PS2801 Photocouplers opto cách ly quang, 2805-4, PS2805-1, PS2805-2, PS2805-3, PS2805C-4

Tags: , ,