PS9115 9115 SOP5 Photo-IC Optp Photocoupler 3750 Vrmm

Giá: 24,500 VNĐ

Tên hàng: PS9115 9115 SOP5 Photo-IC Optp Photocoupler 3750 Vrmm;

Mã: PS9115_SOP5;

Kiểu chân: dán SOP-5;

Thương hiệu: NEC;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;

Mã kho: PS9115_SOP5_-ic

Hàng tương đương: PS9115 PS9115-A PS9115-F3 PS9115-F3-APS9115-F4 PS9115-F4-A PS9115-V PS9115-V-A PS9115-V-F3 PS9115-V-F3-A PS9115-V-F4 PS9115-V-F4-A PS9115-AX PS9115-F3 PS9115-F3-AX PS9115-F4 PS9115-F4-AX PS9115-V PS9115-V-AX PS9115-V-F3 PS9115-V-F3-AX PS9115-V-F4 PS9115-V-F4-AX

Tên hàng: PS9115 9115 SOP5 Photo-IC Optp Photocoupler 3750 Vrmm;  Mã: PS9115_SOP5;  Kiểu chân: dán SOP-5;  Thương hiệu: NEC;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;  Mã kho: PS9115_SOP5_-ic

Tên hàng: PS9115 9115 SOP5 Photo-IC Optp Photocoupler 3750 Vrmm;
Mã: PS9115_SOP5;
Kiểu chân: dán SOP-5;
Thương hiệu: NEC;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo;
Mã kho: PS9115_SOP5_-ic

Tags: , , , , , ,