R30120G2 RHRG30120 TO-247 Diode 30A 1200V

Giá: 15.000 VNĐ

Tên hàng: R30120G2 RHRG30120 TO-247 Diode 30A 1200V

Mã: RHRG30120;

Kiểu chân: cắm TO-247;

Hãng sx: Faichild;

Tên hàng: R30120G2 RHRG30120 TO-247 Diode 30A 1200V  Mã: RHRG30120;  Kiểu chân: cắm TO-247;  Hãng sx: Faichild;

Tên hàng: R30120G2 RHRG30120 TO-247 Diode 30A 1200V
Mã: RHRG30120;
Kiểu chân: cắm TO-247;
Hãng sx: Faichild;

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG