Điện trở 5.6K 1W (5K6 1W) sai số 1%

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: Điện trở 5.6K 1W (5K6 1W) sai số 1%;

Mã: RES-5.6K1W

Tên hàng: Điện trở 5.6K 1W (5K6 1W) sai số 1%;  Mã: RES-5.6K1W

Tên hàng: Điện trở 5.6K 1W (5K6 1W) sai số 1%;
Mã: RES-5.6K1W

Tags: ,