RHRP8120 TO-220 Hyperfast Diode 8A 1200V

Giá: 10.000 VNĐ

Tên hàng: RHRP8120 TO-220 Hyperfast Diode 8A 1200V;

Mã: RHRP8120;

Hãng sx: Faichild;

Kiểu chân: TO-220-2

Tên hàng: RHRP8120 TO-220 Hyperfast Diode 8A 1200V;  Mã: RHRP8120;  Hãng sx: Faichild;  Kiểu chân: TO-220-2

Tên hàng: RHRP8120 TO-220 Hyperfast Diode 8A 1200V;
Mã: RHRP8120;
Hãng sx: Faichild;
Kiểu chân: TO-220-2

Tags: , ,